(Català) Conveni de col·laboració amb L’Hospitalet