Innosocial

El programa Innosocial s'adreça a estudiants d'Ensenyament Secundari i centra el seu interès en l'emprenedoria col·laborativa. D'aquesta manera vinculem l'adolescència a uns valors socials que poden generar noves oportunitats laborals: la iniciativa, l'emprenedoria, la innovació i la capacitat de transformació poden crear projectes que contribueixin al benestar de la societat.

Objectius generals

  • Generar cultura d’economia social.
  • Fomentar els valors de la solidaritat i la generositat.
  • Promoure l’esperit col·laboratiu i de treball en equip entre els joves.
  • Comprometre socialment les empreses privades i els seus treballadors a través d’accions concretes.

 

Les dades de l'Innosocial

  • 13 municipis participants
  • 10 centres educatius
  • 460 alumnes