(Català) L’Àrea Metropolitana de Barcelona, motor econòmic i d’innovació a Catalunya