startuptraining2015grup

Innobaix convoca una nova edició del programa de capacitació empresarial Start Up Training. El programa està subvencionat per la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona i compta amb la col·laboració de l’Escola de Negocis EADA.

L’objectiu del programa és reforçar les empreses en els seus processos de creixement i s’orienta específicament a persones amb capacitat de decisió dins de l’organització. Amb aquesta iniciativa, Innobaix completa l’oferta de serveis i projectes que ofereix a les empreses de la comarca.

L’Start Up Training es farà al Citilab Cornellà i consta de 8 sessions de formació de 3 hores cadascuna, a les que s’hi afegeixen un workshop de presentació de projectes i dues tutories individualitzades.

Contingut del programa

10 de maig. Idea i oportunitat: L’objectiu d’aquest mòdul és capacitar l’alumne per generar idees noves i per avaluar la seva viabilitat. S’aborda la gestació d’idees mitjançant el sistema SCAMPER i altres similars. Es defineixen també les eines bàsiques per a testejar la idea en els seus inicis (tècniques “up to down” i”bottom up”).

12 i 17 de maig. Màrqueting analític: Es tractarà l’anàlisi interna i externa, aportant eines bàsiques per orientar l’empresa al client i al mercat. Entre d’altres es treballaran eines d’anàlisi de l’entorn, del mercat, dels competidors, del consumidor i de la pròpia empresa. Aquest mòdul permet aprendre a orientar els negocis al mercat de forma contínua i aprendre l’ús d’eines enfocades al testeig de les idees i hipòtesis de treball.

19 i 24 de maig. Màrqueting estratègic i model de negoci: Sessió dedicada a la fase de concreció del model de negoci de l’empresa i dels elements estratègics que la conformen. Es tractaran eines d’anàlisi de negocis existents, així com de generació de nous models. Es treballarà tant el model de negoci intern de l’empresa com el que es fa necessari per comunicar l’empresa a l’exterior. També es farà referència a les implicacions de la internacionalització en els models de negoci establerts.

31 de maig. Lideratge pel creixement: Aquest mòdul s’enfoca en el tipus de lideratge que està al servei de l’equip i projecte. Veurem estratègies per a crear filiació i pertinença des d’una visió, missió i valors clars. S’ensenyarà a construir vincles relacionals de qualitat com a conseqüència d’un lideratge integre i integratiu. Aquesta sessió permetrà capacitar al participant en el disseny del seu propi lideratge i dotar d’eines i estratègies per a generar compromís i filiació amb el seu equip.

7 de juny. Vies de creixement: internacionalització, innovació i inversió: En aquest mòdul es contemplaran la internacionalització, la innovació i les inversions de l’empresa com a via de creixement; es relacionarà amb les afectacions a l’estructura de l’empresa, així com amb les implicacions que tenen sobre els processos de l’empresa.

9 de juny. Presentació a inversors: Aquesta sessió va dirigida a conèixer els elements bàsics en la presentació de projectes en diferents fòrums (inversors, partners i empresa). S’aprendrà a desenvolupar habilitats bàsiques en la generació de resums executius i presentacions sintetitzades. Es contemplaran dues eines bàsiques de relació del projecte/empresa amb el seu entorn: resum executiu i “elevator pitch” i els elements bàsics per tal de que resultin atractius per als inversors.

I finalment el 14 de juny hi ha una sessió conjunta on es farà la presentació final dels projectes.

Informació i inscripcions

Les empreses interessades en participar en aquesta 5ena edició de l’Start Up Training han d’enviar un correu a l’adreça innobaix@innobaix.cat amb les dades de l’empresa, de la persona participant i una breu descripció del projecte empresarial.