Programes de capacitació

Els programes de Capacitació d'Innobaix s'adrecen a emprenedors i empresaris en diverses fases d'evolució i són totalment subvencionats i, per tant, gratuïts. Tots dos programes els impulsem des d'Innobaix, amb la col·laboració de l'Escola de Negocis Eada, que aporta el programa formatiu i l'equip docent. Són professionals en actiu amb àmplia experiència en diferents sectors que proporcionen una visió real de com és el mercat i de quines eines funcionen realment.

Start Up Training

Impulsa el teu negoci

El programa Start Up Training és un projecte de formació empresarial que s'orienta totalment subvencionat. S'orienta a emprenedors que comencen nous projectes o a empresaris i directius que afronten moments de canvi o creixement en projectes ja consolidats. Tots ells reben eines que els ajuden a portar a l'èxit les seves idees, amb continguts teòrics i pràctics que poden aplicar als seus negocis de manera immediata.

  • 24 hores de formació
  • 2 tutories individualitzades
  • 1 jornada de presentació i validació del projecte
  • Ampliació de la xarxa de contactes empresarials
  • 2 edicions anuals
Programa formatiu

Idea i oportunitat: L’objectiu d’aquest mòdul és capacitar l'alumne per generar idees noves i per avaluar la seva viabilitat. S'aborda la gestació d'idees mitjançant el sistema SCAMPER i altres similars. Es defineixen també les eines bàsiques per a testejar la idea en els seus inicis.

Màrqueting analític: Es tracta l'anàlisi interna i externa, aportant eines bàsiques per orientar l'empresa al client i al mercat. Entre d’altres es treballen eines d'anàlisi de l'entorn, del mercat, dels competidors, del consumidor i de la pròpia empresa. 

Màrqueting estratègic i model de negoci: Sessió dedicada a la fase de concreció del model de negoci de l'empresa i dels elements estratègics que la conformen. Es tracten eines d'anàlisi de negocis existents, així com de generació de nous models. 

Lideratge pel creixement: Aquest mòdul s'enfoca en el tipus de lideratge que està al servei de l’equip i projecte. S’ensenya a construir vincles relacionals de qualitat com a conseqüència d’un lideratge integre i integratiu. 

Vies de creixement: internacionalització, innovació i inversió: En aquest mòdul es contemplen la internacionalització, la innovació i les inversions de l'empresa com a via de creixement.

Presentació a inversors: Aquesta sessió va dirigida a conèixer els elements bàsics en la presentació de projectes en diferents fòrums (inversors, partners i empresa). 

 

Advanced Training

Fes créixer el teu negoci

Totes les empreses viuen cicles de negoci que es van repetint. En l’espai entre cicles és quan trobem la necessària estabilitat, però pot generar un conformisme o inèrcia que impedeix innovar o treballar en assolir objectius ambiciosos. Aquest programa, desenvolupat per l'Escola de Negocis Eada, s’adreça a empresaris i emprenedors amb un projecte ja en funcionament que vulguin donar una empenta al seu negoci, multiplicar les seves vendes i aconseguir millorar el seu contacte amb els clients. 

Fes créixer el teu negoci ajuda a plantejar objectius-repte i a dissenyar i implementar plans de canvi enfocats al client. Gràcies a aquest canvi, s'aconsegueix que les vendes millorin de manera significativa. 

Estructura del programa

F1. En el primer bloc treballem la focalització del repte com l’eina que permet maximitzar l’esforç empresarial. Addicionalment es desenvolupa el concepte de “descobriment del client” amb diferents eines, i es treballen elements LEAN d’investigació de viabilitat empresarial.

M1. Mentoratge personalitzat inicial.

F2. El segon bloc permet abordar l’anàlisi de la informació de mercat i les limitacions pròpies d’estudis lean. A partir de la informació obtinguda es treballa la seva aplicació a models de negoci, i s'introdueix el model de descobriment iteratiu o aprenentatge incremental.

M2. Mentoratge de desenvolupament.

F3. El tercer bloc aporta pautes i eines de transformació empresarial àgils. Això contempla l’ús dels road maps i conceptes de planificació d’accions en detall.

F4. El quart i últim bloc, introdueix el seguiment de les accions planificades i la generació de quadres de comandament integral enfocats a controlar el progrés del canvi iniciat.

M3. Mentoratge final.