El projecte MetròpolisFPlab neix el curs escolar 2018-2019 com a fusió dels tres projectes d’innovació educativa d’Innobaix, el Port de Barcelona i el Circuit de Barcelona-Catalunya. Compta amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Fundació BCN Formació Professional.  L’objectiu és posar en contacte centres educatius de Formació Professional i empreses per generar oportunitats laborals als joves. Per això es treballa la innovació amb projectes i situacions reals. Les empreses participants plantegen reptes als participants, que responen amb idees i projectes innovadors.

Objectius

 • Generar idees i projectes innovadors.
 • Augmentar la competitivitat de les empreses.
 • Estimular les competències educatives i socials del segle XXI.
 • Millorar la transferència de valor entre els centres d’FP i les empreses.
 • Fer aflorar les potencialitats de l’alumnat i millorar-ne l’ocupabilitat.
 • Fer xarxa entre els centres, les empreses i les entitats participants.

Calendari curs 2018-2019

Setembre 2018: Publicació de la convocatòria
Octubre 2018: Sessions informatives
Novembre 2018: Tallers de Reptes
Gener 2019: Tallers de Creativitat
Març 2019: Tallers de Prototipatge
Abril 2019: Tallers d’Acceleració de Projectes
Maig 2019: Final

Fases del projecte

Reptes

 • Tallers amb empreses, tutors i entitats.
 • Es defineixen reptes interns i territorials per generar noves oportunitats.
 • Es comparteixen experiències i eines d’innovació.

Creativitat

 • Tallers de creativitat i resolució de problemes amb els alumnes
 • Visites d’aprenentatge dels estudiants i tutors a les empreses i entitats.
 • Construir prototips de les idees

Prototipatge

 • Els alumnes passen de la idea al model de negoci
 • Els estudiants reben el suport i la motivació de mentors experts.
 • S’organitza un esdeveniment obert a la ciutadania per visibilitzar els projectes.

Acceleració

 • Programa d’acompanyament empresarial dels projectes.
 • Experiència real d’emprenedoria per els estudiants.
 • Possibilitat per les empreses i entitats d’apadrinar un projecte.