mans

Innobaix presenta el seu Pla d’Emprenedoria Corporativa a totes les empreses del Baix Llobregat que vulguin donar un impuls al seu creixement empresarial mitjançant un acompanyament especialitzat orientat a empresaris o directius d’empreses que vulguin accelerar l’activitat dels seus negocis amb els fonaments de la innovació i la internacionalització.

Innobaix realitza aquest pla valorat en 8.000 euros per empresa de forma gratuïta, amb el compromís posterior per part dels participants de fer-se socis d’Innobaix i contribuir a que altres empreses que ho necessiten puguin accedir al programa.

El Pla d’Emprenedoria Corporativa dura 9 mesos i proporciona els següents avantatges als seus participants:

  • 45 hores de dedicació per part d’un tècnic especialista (un empresari amb experiència en fases de creixement) que els donarà suport en el procés de gestió, disseny i implementació del model de creixement.
  • Accés a mentors, empresaris i directius de reconeguda trajectòria, amb qui poder contrastar visions i decisions estratègiques per l’empresa com ara Bayer, Siemens, Roca, Agbar, Avant Group, JJuan…
  • Activitats de networking per assolir els seus objectius i pla d’actuació.
  • Suport en la cerca de finançament. Definició del pla d’actuació en la cerca de finançament en funció de la fase en la que es trobi l’empresa, des de microcrèdit fins a reunions amb fons de capital risc.
  • Opció a participar en el programa START UP TRAINING de capacitació d’empresaris per implementar processos d’innovació que impulsin el seu creixement.
  • Tots els projectes seleccionats, se’ls farà una càpsula de vídeo promocional que serà divulgada per part d’Innobaix. Les empreses participants posaran el logotip d’Innobaix a les seves presentacions i Innobaix podrà fer publicitat de les empreses en els diferents events que realitza.
  • Seguiment continuat: la metodologia serà la de seguiment a través de reunions virtuals (skype) i reunions presencials.

Com participar al Pla d’Emprenedoria Corporativa d’Innobaix?

Les empreses que vulguin accedir a aquest pla han de ser empreses dedicades a la producció de béns i/o serveis amb establiment operatiu actual o futur al Baix Llobregat o a l’Hospitalet i que a més comptin amb viabilitat econòmica. No poden estar en fase de concurs de creditors, i han de tenir un projecte innovador.

Les empreses interessades que vulguin entrar en el procés de selecció del Pla d’Emprenedoria Corporativa d’Innobaix hauran d’enviar a innobaix@innobaix.cat un correu electrònic amb l’assumpte “Emprenedoria Corporativa Innobaix” i adjuntar la següent documentació:

  • Formulari d’inscripció degudament complimentat.
  • Biografia dels emprenedors, facturació de l’empresa, nombre de clients que té l’empresa, explicació de l’estratègia comercial que estan impulsant, explicació de com s’enfoca la innovació, necessitats financeres (si és el cas).
  • Altra informació que l’empresa consideri que pot ajudar a comprendre millor l’empresa (història de l’empresa, expectatives de futur, etc.).

Per a més informació, visita aquest enllaç: Acompanyament de Projectes Innovadors.

Què suposa per a les empreses participar al Pla d’Emprenedoria Corporativa d’Innobaix?

El Pla d’Emprenedoria Corporativa és una oportunitat única i gratuïta al Baix Llobregat de rebre acompanyament especialitzat i específic de manera gratuïta i requereix d’un fort compromís amb el projecte per part dels participants.

Creiem que la innovació només es materialitza amb treball continuat, esforç i confiança i per això demanem a les empreses participants en el Pla d’Emprenedoria Corporativa una actitut proactiva, voluntat forta de canvi i esperit innovador.

Tens el que cal per ser el motor d’innovació i creixement de la teva empresa? Tens un producte o servei innovador?

No ho dubtis més, a Innobaix t’esperem per donar-te l’impuls que necessita la teva empresa per créixer!