innovacio-dona-empreses

Fomentar una cultura innovadora dins de les organitzacions és una de les claus per portar un projecte cap a l’èxit. Però qué cal per tenir una cultura innovadora i creativa dins d’una empresa? Compartim aquests consells de Erika Kessenger, Partner de Thought Ensemble.

“Segons un estudi realitzat per Adobe, el 80% de la gent entrevistada als Estats Units i a Anglaterra van reportar una creixent pressió per ser més productius, però no més creatius, a la seva feina. Tanmateix, moltes empreses estan implantant programes d’innovació formals i busquen maneres de reconèixer i premiar els empleats que persegueixen idees innovadores.

Tot i que no és impossible ser productiu i creatiu a la mateixa vegada, sí que és cert que per ser verdaderament creatiu cal tenir temps per pensar, explorar i crear. No hi ha res que mati més ràpid la creativitat (i també la productivitat) que un ambient on els treballadors vagin apagant un foc rere l’altre entre reunió i reunió. Tots sabem com és un ambient perjudicial per a la innovació, però descriure’n l’ideal ja és més complicat. […]

Veiem les 4 pases per aconseguir una cultura innovadora on enfortir la creativitat:

1.- Analitzar la cultura empresarial actual: Abans de canviar res la cultura empresarial és important conèixer i medir quin és el nostre punt de partida. S’ha de recollir dades de l’estat actual de les coses i establir objectius de futur clars per personalitzar un pla de transformació per les àrees específiques a millorar i per mesurar com avança el pla de transformació. Aquesta informació es pot aconseguir en entrevistes amb els directius i els empleats, amb tallers de treball conjunts i amb enquestes als empleats.

2.- Definir com es vol estar en el futur, quina visió es té: Un cop s’han entès les percepcions i realitats de la cultura empresarial existent ja s’està ben equipat per crear la imatge del que serà la nostra organització amb un major enfoc cap a la creativitat i la innovació. Es tractar de possar el focus en la visió, més que en planificar. S’ha d’imaginar l’impacte que la cultura innovadora tindrà a la nostra organització, com pot canviar la manera de treballar i quines normes actuals poden ser una barrera per que la cultura innovadora s’implanti totalment.

3.- Planificar i implementar els canvis necessaris: En aquest pas sí que hem de planificar els canvis a realitzar i proporcionar solucions als possibles problemes d’implantació. La combinació correcta d’eines i pràctiques a implantar estarà basada en les mancances i barreres detectades en les pases anteriors. Implentar la visió que tenim de la cultura innovadora dins d’una organització suposarà repensar algunes parts essencials de l’empresa, com els indicadors de rendiment, els incentius, els processos i procediments, fins i tot com està organitzada físicament una oficina o com es comuniquen els diferents equips.

4.- Medir els resultats: La transformació cultural no s’acaba amb animar a tenir nous comportaments i implementar nous programes i eines. S’han de comprovar els objectius inicialment establerts i mesurar si se està treballant d’acord amb ells. S’han d’evaluar les mancances constantment i analitzar si les accions de millora funcionen. Aconseguir una transformació cultural dins d’una organització requereix medir constantment i estar disposat a canviar si les coses no funcionen.”

Podeu llegir aquest article amb els consells més detallats (en anglés) aquí: Four Steps to a Creative, Innovative Culture.