Les aigües de llast a les grans embarcacions poden generar problemes de contaminació ambiental als mars de tot el món. Integral Design soluciona aquest problema amb un projecte tecnològic desenvolupat al Baix Llobregat.