Innobus17_Portde-Barcelona_1280x720

L’Innobus es posarà en marxa en poques setmanes. Hi pujaran joves postuniversitaris amb competències emprenedores que tindran ocasió d’entrar en contacte directe amb l’ecosistema empresarial de l’àrea metropolitana. El 7 de febrer hi haurà una sessió informativa per a les empreses participants. El dia 15 la sessió és per als joves que vulguin pujar al bus. 

L’objectiu de l’Innobus és ajudar als participants universitaris a fer aflorar el seu talent amb les respostes dels reptes i, al mateix temps, propiciar trobades amb les empreses del territori, que podran captar noves idees i talent. El programa està obert a persones amb estudis universitaris finalitzats que estiguin en situació d’atur o amb feines no relacionades amb la seva titulació.

L’Innobus es posarà en marxa el 12 de març i durant dues setmanes farà un recorregut pel territori tot visitant empreses d’alt impacte econòmic i innovador, que capacitaran els assistents amb una sessió inspiradora i formativa sobre una temàtica concreta. En acabar l’itinerari començarà la fase d’acceleració de reptes, que inclourà sessions de treball amb mentors i una presentació final de la idea o prototip davant d’un jurat format per les empreses i institucions participants. Pels participants, serà el moment de tenir un contacte directe amb directius i responsables de projectes, una oportunitat de donar-se a conèixer i lliurar-los el curriculum vitae. Les millors idees podran participar en el programa Start Up Training i gaudir d’una col·laboració empresarial becada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Així serà l’Innobus 2018
  • Ruta:   En autobús per l’àrea metropolitana. Del 12 al 22 de març de 2018
  • Viatgers:   80 postuniversitaris
  • Parades:   10 empreses d’alt potencial tecnològic i innovador.
  • Sessions de Capacitació: 10 Matins de coneixement de les empreses i els seus reptes. Durant un mes  els participants disposaran dels espais del Citilab per treballar el seu projecte. 1 Matí de presentacions finals amb les empreses i esmorzar networking
  • Premis: Oportunitat de seguiment amb les empreses i lliurament de CV. Presentació en la sessió final del 24 d’abril davant  els representants de les empreses.  Possibilitat d’assistir a les sessions de formació al programa Start-up Training. Col·laboració empresarial becada (AMB)

Els joves que vulguin sumar-se a aquesta iniciativa han d’emplenar aquest formulari d’inscripció. Imprescindible portar el curriculum vitae actualitzat.