La tercera sessió del programa New Trends ha tocat un aspecte clau en el desenvolupament de les empreses: com utilitzar les dades per millorar els negocis. Les dades ja fa anys que s’utilitzen, però cada cop n’hi ha més i són més complexes de gestionar. La sessió ha anat a càrrec d’un veritable especialista en la qüestió: Carles Vericat, llicenciat en informàtica amb una experiència de prop de 30 anys en l’economia de les dades.

Les dades son un actiu per a les empreses i això cada cop és més evident. La millora de la tecnologia ha provocat canvis molt importants en la recollida i tractament d’aquestes dades. Cada cop es pren més consciència de la seva importància, creixen les fonts que ens ofereixen noves dades i el volum s’incrementa exponencialment, en part perquè cada cop hi ha més i més dispositius que les recullen. També ha canviat la capacitat de computació i de transmissió de dades i, per tant, es generen algorismes públics capaços d’explotar-les de forma senzilla i eficient. Es calcula que l’any 2025 el volum de dades arribarà a 160ZB (l’equivalent a 160 trilions de GB) i els llocs de treball vinculats a aquest sector també creixeran en la mateixa línia.

Però per a què serveixen les dades?

En primer lloc ofereixen una informació molt rellevant per comprendre l’evolució dels negocis. Ajuden a la millora de l’eficiència, a preveure escenaris de futur i a anticipar-se en la presa de decisions. També poden accelerar l’accés al mercat. Però per tot això cal processar-les i analitzar-les amb eficàcia. És el que s’anomena Data Analytics. Gràcies a aquesta capacitat de processament de la informació es poden arribar a integrar les tecnologies més innovadores al dia a dia de moltes persones i negocis: exemples com la intel·ligència artificial aplicada als assistents virtuals que portem al mòbil no serien possibles sense un bon processament de les dades que es recullen.

Però les aplicacions són múltiples: generació de llenguatge natural, de tal manera que podem estar parlant amb una màquina gairebé sense adonar-nos-en, sistemes biomètrics i anàlisi d’imatges per a identificar persones o fins i tot la robòtica i automatització, per desenvolupar amb eficàcia les feines més repetitives.

Ara bé, les dades són només dades. La tecnologia ens permet visualitzar-les de manera clara i efectiva, però l’anàlisi i, sobretot, la presa de decisions que comporta, és fruit de l’experiència humana.

Quines capacitats ha de tenir un data scientist?
  • Saber identificar els problemes d’un negoci per aplicar les dades que poden solucionar-los
  • Modelar aquests problemes mitjançant computació
  • Comunicar de manera clara
  • Saber extreure coneixement d’aquestes dades

Les aplicacions de l’economia de les dades ja no es vinculen, només a àmbits com la banca o el marketing. Cada cop són més els sectors involucrats en la utilització de les dades i com més i millor s’utilitzen, més milloren els negocis.