Nova sessió del programa B2B, el cicle de conferències per a persones directives que, al llarg de les pròximes setmanes, anirà tractant alguns dels aspectes de la gestió de la innovació que més preocupen. Durant la primera sessió s’ha parlat de com captar i, sobretot, com retenir el talent. I n’ha parlat José Luis Marcó, soci de Seeliger y Conde, una de les grans empreses de caçatalents del país.

En els últims 15 anys, la gestió de les persones dins les organitzacions ha canviat molt. Si abans el cap de personal s’encarregava de pagar les nòmines i poc més, avui aquesta és -o hauria de ser- una àrea estratègica en el desenvolupament del negoci, perquè és allò que marca la diferència a l’hora de fer créixer una empresa.

Employer branding

Les motivacions dels mil·lenials a l’hora d’entrar a treballar a una empresa ja no es fonamenten en el sou. Avui també tenen en compte aspectes com la passió, l’equilibri entre la vida personal i laboral, el fet de poder créixer i desenvolupar-se o treballar en un projecte que aporti valors a la societat. Així que, si el talent és escàs i hi ha dificultats per atraure’l i retenir-lo, hi ha d’haver un canvi de paradigma.

En José Luis Marcó parla d’employer branding, és a dir, fer de la marca un espai atractiu per al talent, crear una sèrie de valors que impulsin les persones a voler treballar a la nostra empresa. Això s’ha d’acompanyar amb la creació de plans de desenvolupament de les carreres i tot plegat amb eines i inversió. A Seellinger y Conde treballen amb la seva pròpia metodologia, amb la qual valoren no solament les competències de les persones, sinó també les seves actituds i valors. D’aquesta manera, poden fer que l’encaix entre persones i lloc de treball sigui més fiable.

A les persones se’ls valora el “saber”, però, per sobre d’això, s’hauria de valorar el “ser”

Xerrada i debat

La vintena d’assistents a la conferència pertanyien a sectors molt diversos, alguns amb més dificultats que altres per captar i retenir el talent. Durant el debat posterior a la xerrada van plantejar-se qüestions com ara l’estratègia de sortida, és a dir, el coneixement que pot donar-te una persona que marxa, perquè ja no té la pressió del lloc de treball i aportarà opinions reals sobre l’ambient que es respira dins l’empresa. Unes dades molt valuoses que poques empreses tenen en compte. De fet, si es treballa bé, la gent que marxa pot acabar tornant. Perquè, doncs, no fer-los un seguiment posterior, perquè no preocupar-se’n un cop han marxat?

La pròxima conferència del cicle B2B serà el pròxim 7 de novembre. Quique Martínez, de Plain Concepts Barcelona, parlarà de com incorporar al món empresarial real tot el que ens diuen del Data.