Programa B2B-Dades-Innobaix

No hi ha dubte que les dades són una gran font de riquesa i d’informació. Tot i això, encara estan infrautilitzades per moltes empreses, que no saben com obtenir-les o què fer-ne després. De tot això en vam parlar a la segona sessió del programa B2B, que va tenir lloc a la seu de l’empresa Plain Concepts Barcelona.

Situació 1: Quantes persones circulen per un centre comercial al llarg del dia? O de la setmana? Sabies que, en base a aquesta informació, es pot determinar quin pot  ser el preu de lloguer d’un dels seus locals?

Situació 2: En el mateix centre comercial s’analitza el moviment de les persones i s’aplica a un mapa de calor. D’aquesta manera, es pot redistribuir el personal, baixar d’intensitat la il·luminació quan menys persones hi passen o controlar la despesa energètica.

Son només dos exemples de com les dades poden ajudar al desenvolupament d’un negoci. Dos exemples que vam poder conèixer en la darrera sessió del programa B2B, amb en Quique Martínez. La gran penetració de la tecnologia a la societat actual, permet accedir a una gran quantitat de dades de molta utilitat per situacions com aquestes. I és que totes les tecnologies generen o consumeixen dades i, analitzant-les, es poden fer models de predicció molt acurats.

Però el veritable valor de les dades no és aconseguir-les, sino saber analitzar-les després i treure’n les conclusions adequades. El Data Lake és un entorn de dades compartides que poden procedir de moltes fonts, tot aprofitant les tecnologies de big data. Durant la xerrada, vem conèixer quines són aquestes fonts, quines dades ens poden aportar i quins valors podem definir per treure’n el màxim profit.

En finalitzar la sessió, les preguntes dels assistents es van centrar en com iniciar aquest procés i, sobretot, com establir una bona política de protecció de les dades, que és un dels aspectes que més preocupen a l’hora de posar en marxa un projecte d’aquest tipus.