El programa B2B s’ha traslladat al món online per explorar totes les possibilitats per donar més oportunitats a les empreses en el futur immediat. Iban Morillas, Senior Account Manager del departament de negoci de FI Group, ens va parlar de les ajudes i subvencions públiques per mitigar l’impacte econòmic del COVID-19.

Les ajudes i subvencions públiques suposen una bona alternativa i complement pel finançament empresarial. Les deduccions fiscals per investigació, desenvolupament i innovació tecnològica, premien l’esforç que realitzen les empreses en el desenvolupament d’activitats innovadores incrementant la seva competitivitat.

Si no vas poder seguir el webinar en directe, pots accedir a la gravació i també a la presentació.

Presentació:
https://finiciativas-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/marti_dominguez_f-iniciativas_net/EdaaC8NNOztCq7ie9df0D4cBzLCbtlIAlP7Js6JVZp7NIg?e=ev5N5H

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=XZym_PgEV7A

FI Group (TBC)

Iban Morillas és Senior Account Manager del departament de negoci de FI Group, amb més de quatre anys d’experiència en el sector. Actualment és el coordinador de l’oficina de Barcelona, a càrrec del finançament públic per a projectes d’R+D+i, en l’àmbit autonòmic, nacional i europeu, ajudant tant a startups i pimes com a grans empreses i multinacionals.

FI Group es una consultora especialitzada en l’assessorament a empreses en la gestió del finançament R+D+i. Amb 20 anys d’experiència en el sector, l’empresa compta amb 37 oficines a 12 paisos de 3 continents i un equip humà de més de 1.200 persones.  Han assessorat més de 13.500 empreses i anualment validen més de 20.000 projectes valorats en 7.500M€, pels quals han aconseguit 1.750M€ de finançament. La seu principal està a Barcelona.