L’any comença amb noves incorporacions a la XarXa Innobaix. EMR software és una empresa que desenvolupa software i aplicacions especialitzades en el sector dels serveis socials i en el dels facility services. Treballen per ajudar a empreses, institucions i administracions públiques a millorar la gestió dels serveis que impliquen cuidar de les persones o de les coses. Parlem amb el gerent de la companyia, David Arenas.
Què és EMR software? Quina és la vostra història?

La nostra aventura va començar l’any 2000 amb la iniciativa de fabricar software sectorial per a aquelles organitzacions que històricament estaven desproveïdes tan de productes especialitzats com de proveïdors: serveis assistencials, sociosanitaris, programes socials, residències, centres de dia, empreses de neteja i manteniment… Eren sectors amb una clara mancança i avui els nostres clients gestionen mes de 16 millions d’hores de serveis anuals, arribant a 75.000 persones usuàries i beneficiàries. Gestionen mes de 600 contractes de concertació pública apart de serveis privats. Fa cinc anys vam fer una empenta pionera en proporcionar una plataforma de gestió unificada per a entitats públiques, un model de col·laboració que aporta gran valor a la ciutadania que n’és beneficiària.  Actualment estem immersos en acompanyar a les empreses i entitats dels nostres sectors en el procés de digitalització de la gestió dels seus serveis i recursos.

Acabeu de fer-vos socis d’Innobaix. Què és el que us ha animat a fer-ho?

Fa deu anys ens vam implantar a la comarca i com empresa som sensibles a l’hora de participar en el nostre entorn més immediat. Després de conèixer les diferents iniciatives que s’ofereixen des d’Innobaix de seguida ens vam interessar en formar part d’aquesta XarXa, per l’element d’innovació que poguéssim aportar i de manera reciproca compartir sinèrgies.

Quins beneficis us pot aportar formar part de la xarxa Innobaix?

Un dels objectius que ens hem fixat per els propers anys es incrementar de manera significativa la nostra participació activa en diversos forums i plataformes on compartir experiències i coneixement, i alhora enriquir també el nostre criteri empresarial.

Quins serveis o programes creieu que aprofitareu més? Perquè?

Inicialment és difícil dir-ho ara. Pensem més en tot el que està relacionat amb la formació i millora contínua.

Què necessiten les empreses en un moment com aquest?

Actualment es parla molt de processos associats a alguna tecnologia, digitalització, automatització, organització, eficiència etc. Tot això està molt bé. Nosaltres som actors i proveïdors en aquests processos. Però personalment crec que falta un nou enfoc on no es perdi de vista la humanització. A les empreses i entitats també els hi correspon tenir en compte altres factors, més enllà de la mera tecnologia que ara tenim a l’abast. Cal pensar i centrar-nos en les persones finals que son els nostres clients i usuaris. En un entorn tan canviant i vertiginós com l’actual sovint percebem que l’accent es posa molt en criteris associats a tecnologies i no tant en la manera d’utilitzar-les.

Perquè és important formar part d’Innobaix? Creieu que pot ajudar a sortir endavant amb més facilitat?

Probablement impliqui més oportunitats per establir col·laboracions amb les entitats locals, això sens dubte,  però també ens agradaria que a casa nostra poguéssim aportar un gra de sorra en models pioners que actualment ja s’estan beneficiant en altres comarques i municipis.

 

Més informació: EMR Software