Ara que es posa en marxa una nova edició de l’acceleradora Cornellà Open Future, parlem amb Beatrice Deghilage, directora del Centre d’Empreses ProCornellà, que l’organitza. Amb ella analitzem aquesta iniciativa per impulsar la creació d’empreses de base digital en el territori i en la qual també col·labora Innobaix. Enguany, a més, l’Innobus hi ha fet parada.

Què és ProCornellà i quin paper juga en el desenvolupament econòmic de la comarca?

ProCornellà es l’empresa municipal de Promoció social, urbana i econòmica de Cornellà de Llobregat i, entre d’altres instal·lacions, gestiona el Centre i el Viver d’Empreses ProCornellà, des d’on es potencia la creació, consolidació i creixement d’empreses  a la ciutat.

Com treballeu per impulsar negocis? Quins són els vostres objectius?

Treballem diferents línies d’activitats, moltes d’elles amb aliances publico-privades, amb l’esperit de crear un ecosistema innovador i emprenedor en el territori, especialment en el Baix Llobregat. Per exemple, fomentem l’esperit emprenedor i innovador entre els estudiants i els aturats de la ciutat, en col·laboració amb els instituts i també amb Innobaix. També tenim programes de suport i formació per a emprenedors, microempreses i empreses, serveis d’allotjament per a projectes de nova creació o fins i tot facilitem la compravenda de negocis en funcionament.

A més, sou part implicada en l’organització de Cornellà Open Future, que engega ara una nova edició.

Sí, Cornellà Open Future és una gran aposta de l’Ajuntament de Cornellà per impulsar la creació d’empreses de base digital al territori, així com apropar el talent i la innovació a les empreses de la  ciutat .

És un programa d’acceleració de startups, 100% subvencionat i gestionat pel Centre d’Empreses ProCornellà des de 2016 i amb el know How de Telefònica Open Future. Les empreses seleccionades reben formació específica, tutories de projecte i mentories d’experts i un espai per ubicar l’empresa en el Hub La Piràmide, així com accés a una xarxa de contactes, directius, mentors sectorials i esdeveniments de Telefònica i de ProCornellà. Al final del programa, hi ha diferents premis en espècie aportats per Telefònica, Innobaix, Net Mentora, Aeball, Innolab by Cofidis i ProCornellà.

Com es presenta la nova edició, que està a punt de posar-se en marxa? Alguna novetat respecte a edicions anteriors?

La  principal novetat és el target a qui dirigim el programa. Actualment està dirigit a startups (constituïdes o no) de l’àrea metropolitana de Barcelona, que ja tinguin un mínim producte viable i que, per tant, ja poden sortir al mercat. Hem volgut concentrar els recursos en aquesta fase, on la taxa de supervivència dels projectes i startups és més alta. Les fases prèvies de validació de la idea i de validació del model de negoci (on es produeix la taxa mes alta d’ abandonaments i de  mortalitat) les continuarem oferint fora del programa Cornellà Open Future, al llarg de tot l’any. Una altra novetat es la incorporació d’un nou col·laborador en l’ecosistema emprenedor del territori: Innolab by Cofidis. Es traduirà en un nou premi en espècie, un estudi d’usabilitat del MVP.

Com va anar l’última edició de Cornellà Open Future. Hi va haver diferències degut a la pandèmia?

De l’última edició jo destacaria dues coses. D’una banda, les col·laboracions amb Innobaix, Aeball i Net Mentora i, de l’altra, la constatació que el  programa pot desenvolupar-se perfectament amb sessions on line, amb el suport de les diferents plataformes de videoconferències i especialment amb una nova plataforma de gestió de projectes anomenada Acceleralia.

També heu participat a l’Innobus 2021. Com va anar la visita dels innobusers? Què destacaríeu d’aquest programa?

Per nosaltres ha estat una experiència molt interessant i engrescadora, tenir la oportunitat d’explicar els nostres serveis a un grup de joves seleccionats pel seu talent i el seu potencial. De l’Innobus destacaria que és un programa molt ben ideat, en quant a objectius i continguts, i molt necessari per identificar el talent  existent en el territori, que doni respostes als nous reptes empresarials.

En què consisteix la col·laboració entre ProCornellà i Innobaix? Perquè és important la col·laboració entre institucions a l’hora de donar impuls a projectes empresarials innovadors?  

La col·laboració amb Innobaix és fonamental per nosaltres. A part de tenir l’objectiu comú de donar impuls a projectes empresarials innovadors, compartim la mateixa filosofia a l’hora de cooperar entre institucions i busquem la complementarietat en els nostres serveis per tal d’aprofitar al màxim els recursos d’ambdues entitats, en benefici dels emprenedors i empreses del territori.