Andrea Balletbò és sòcia i consultora a Tandem Social i sòcia co-fundadora de Tandem Go. Porta més de 10 anys treballant col·lectivament per enfortir i fer créixer l’Economia Social i Solidària, acompanyant processos, iniciatives i organitzacions amb vocació de transformació social. En aquesta entrevista ens explica què és una empresa amb valors socials.

Què és Tàndem Social i en què es diferent d’altres empreses de consultoria?

A Tandem Social oferim serveis de consultoria estratègica, sí. El que ens diferencia d’altres empreses del mateix sector d’activitat són dos elements clau: el “per què” fem el que fem i el “com” ho fem. El nostre propòsit és generar societats justes, equitatives i solidàries; treballem per transformar! I això és el que ens mou, el que fa que les més de 30 persones que treballem a la cooperativa ens il·lusionem cada dia amb la nostra feina i donem el millor de nosaltres. Sabem que la nostra feina té impacte directe i indirecte en moltes persones i ecosistemes, especialment en aquells més vulnerables, i això és una gran responsabilitat.  I, com ho fem? A través del model de cooperativa de treball associat, actuem sota els principis i els valors de l’economia social i solidària, la qual posa la vida al centre de la presa de decisions. Ens comprometem i ens impliquem amb els projectes i les persones, procurant sempre que tot allò que fem sigui aplicable i enfocat a aconseguir millors resultats d’impacte positiu.

En quins projectes col·laboreu amb Innobaix i perquè?

Ja fa uns quants anys que col·laborem amb Innobaix i hem generat una relació de confiança i de treball conjunt. A més, diverses persones de l’equip som del Baix Llobregat i és un plaer poder treballar a un territori que coneixes bé i amb el qual hi tens un vincle emocional.

Un projecte en el qual hem participat des de fa 3 edicions i que genera un alt impacte positiu és l’Acceleradora Social; un programa d’acompanyament a organitzacions i projectes amb vocació de transformar les necessitats existents. En aquest sentit, ens posem al costat de les persones emprenedores i gestores d’aquestes iniciatives per ajudar-les a definir i millorar la seva estratègia i a implementar els canvis necessaris per créixer i maximitzar el seu potencial transformador.

També estem vinculades a la xarxa InnoDona i hem participat en diferents projectes de formació vinculats a la transformació social.

Què creus que aporta Innobaix a les empreses?

Innobaix és un agent aglutinador que genera un alt valor a l’ecosistema del Baix Llobregat. Per una banda, genera respostes a les necessitats de les empreses, sempre tenint en compte les diferents particularitats que s’hi poden donar. En segon lloc, identifica organitzacions expertes en els diferents àmbits a treballar, amb les quals co-dissenya i desenvolupa solucions pels diferents públics objectiu. També promou la creació de sinèrgies i l’intercanvi, un aspecte clau per al desenvolupament empresarial i social. Finalment, és un pol de generació de coneixement i de cultura de la innovació i la millora contínua, ajudant a incorporar aquests elements als agents amb els quals treballa.

Què defineix una empresa amb valors socials? Com s’aconsegueix alinear el benefici econòmic amb la solidaritat?

Identificar-se amb els valors socials és un primer pas, imprescindible, però no suficient. El que realment diferencia una empresa que es defineix en funció d’aquests valors és la capacitat d’actuar-hi en coherència, de posar-los en pràctica en el seu dia a dia, integrant-los en la seva estratègia.

Primer de tot es necessita voluntat per part de les persones sòcies i gestores d’introduir i practicar aquests valors. Però, més enllà d’això, és imprescindible que aquests valors impregnin l’estratègia de les organitzacions, de forma transversal, i siguin el principal criteri a l’hora de prendre decisions. Cal cercar i aplicar fórmules que equilibrin l’eficiència amb els valors que practica l’economia social i solidària, que en ocasions suposarà renunciar a cert grau de productivitat per tal de poder aconseguir millors paràmetres d’inclusió, d’igualtat, de solidaritat i, en definitiva, d’impacte positiu. Aquest enfocament és molt diferent al de la RSC, que el que proposa són accions per contrarestar impactes negatius de les activitats de les empreses. Cal canviar la mirada; l’objectiu ha de ser generar impactes positius amb la nostra activitat, tenint en compte les nostres fortaleses i potencialitats.

Estan creixent les empreses amb vocació social? Perquè?

És una realitat, si, però que en massa ocasions és una conseqüència de la ineficàcia i l’exclusió que genera el sistema econòmic predominant. Tenim encara marge de millora en el desenvolupament de persones compromeses amb el benestar col·lectiu. A les escoles de negoci i les universitats, en general, aprenem a generar valor econòmic, i transmetem a les futures generacions que aquest és l’objectiu principal. Això ha de canviar. El valor econòmic és important en tant en quant està distribuït i genera relacions justes entre les persones; però quan polaritza les societats, com és el cas del món en el que convivim, és un clar símptoma que no estem fent el que s’ha de fer. És imprescindible treballar per la generació de valor social i ambiental, que inclou molts més paràmetres que l’econòmic i és molt més complex. Entre d’altres, implica saber aprofitar el millor de totes nosaltres, enlloc de pretendre homogeneïtzar les capacitats i reduir-les a les que generen més productivitat. Un Tetris molt interessant, però fins avui són una minoria les persones que s’hi atreveixen a jugar.

Tot i que cada cop hi hagi més empreses amb voluntat de generar impacte positiu, hem de fixar la mirada en el llarg termini, i és aquí on les polítiques públiques juguen un paper clau, començant per l’educació, el finançament i programes de suport i acompanyament com els que impulsa, per exemple, Innobaix.

Quins projectes Innobaix heu acompanyat fins ara? Què en destacaríeu?

Al llarg d’aquests anys hem tingut l’honor d’acompanyar projectes molt diversos tant en l’àmbit de l’impacte social que generen com en el sector d’activitat en el qual es desenvolupen: Vitivin, Nou Rals, Baula Creix, Delta, Fundació Espigoladors, Fundació Marianao, Lean&Place, Central Parc, TAC Cal Francés, La Chiapaneca, Reflexes, Watteco. Tots ells tenen una cosa en comú: la increïble humanitat de les persones que els donen vida. Persones anònimes, implicades, capaces, inspiradores…i no per això exemptes de reptes tant personals com professionals. Totes elles han tingut la valentia de remar a contracorrent per transformar-nos com a societat. Treballar al costat d’aquestes persones és un privilegi; nosaltres procurem acompanyar-les en aquest camí, vetllem perquè els seus projectes siguin viables i maximitzin el seu potencial de transformació social, però elles estan allà, cada dia, incansables, perquè hi creuen!

Com és el procés d’acompanyament?

El nostre acompanyament s’enfoca en dos nivells complementaris: l’acompanyament socioempresarial, per fer viables i enriquir els projectes, i l’emocional, ajudant a aquestes persones a guanyar seguretat, autoconfiança i a millorar les seves competències. Amb la diagnosi, identifiquem tant les potencialitats com els punts de millora, així com les necessitats a curt i mig termini dels projectes i organitzacions. A partir d’aquí, co-dissenyem un pla de treball, completament a mida, i l’executem en períodes que van de 3 a 9 mesos, durant els quals tenim sessions de treball, correus de seguiment, trucades, missatges instantanis…el que calgui per acompanyar-los durant tot el camí.

Els aspectes en els quals acostumem a fer més èmfasi al llarg dels acompanyaments són la revisió del model de negoci amb impacte positiu i, per tant, de l’estratègia del propi projecte; la planificació i organització a curt, mig i llarg termini; l’anàlisi de la viabilitat econòmica; la cerca de finançament alternatiu i parabancari; l’organització i estructuració internes; el model de governança i de participació; i, de forma transversal, la cerca de sinergies amb altres iniciatives i projectes i la generació de contactes d’alt valor. En més de 10 anys de trajectòria, Tandem Social hem pogut acompanyar més de 3.000 iniciatives amb vocació transformadora. Hem anat aprenent dels exemples d’èxit i, sobre tot ,dels projectes que no han funcionat. I generar aquesta xarxa i fer-la créixer és fonamental per a l’enriquiment i creixement de l’economia social i solidària. La majoria d’organitzacions són micro o petites empreses, fortament arrelades al territori i properes a les necessitats socials. La intercooperació, per tant, és un factor d’èxit clau que ens permet mantenir l’essència, alhora que desenvolupem estratègies de creixement i rèplica. Per tant, més enllà d’acompanyar els projectes en la seva pròpia viabilitat, procurem ubicar-los en l’ecosistema i ajudar-los a generar xarxa, a conèixer altres models referents i a vincular-se a espais de treball col·laboratiu i incidència.