Com cada any, Innobaix ha celebrat la seva Junta Directiva i l’Assemblea, que han ratificat el pressupost, el balanç de situació, el compte de resultats i les activitats de la nostra entitat. També s’han aprovat les noves quotes, que incorporen tres noves modalitats empresarials. 

La tasca fonamental d’Innobaix és promoure la innovació entre les empreses i les institucions del territori i contribuir a crear xarxa entre elles. Això es fa a través d’una sèrie d’activitats, destinades a públics diversos del sector econòmic i amb el suport d’entitats supramunicipals, com l’Àrea Metropolitana de Barcelona o la Diputació de Barcelona. Per això, una de les decisions més estratègiques d’aquest 2022 ha estat la creació de tres noves modalitats d’associats, que ara inclouran quotes per a nano empreses (entre 2 i 5 persones), micro empreses (entre 5 i 10 persones) i pimes (entre 10 i 50 persones).  

Aquesta va ser una de les decisions que el passat 14 de juny va ratificar l’Assemblea d’Innobaix, on també es van donar a conèixer totes les activitats previstes per aquest any.  

Programes 2022 

D’una banda, segueixen els programes d’Activació Econòmica, que donen suport a projectes empresarials que necessitin créixer. En aquest àmbit hi trobem acompanyaments personalitzats, però també el Pla d’Acció per a l’Emprenedoria, un programa formatiu que segueix la metodologia Lean Start Up per a convertir una idea de negoci en un projecte viable. També segueix endavant el Programa B2B, un cicle que potencia la transmissió de coneixement entre empreses, amb visites a centres d’innovació i conferències inspiradores. De fet, enguany ja s’han celebrat algunes activitats dins d’aquest cicle, com les dues visites al DFactory Barcelona o la jornada d’Intel·ligència Artificial per a pimes.  

Els programes de Talent també formen part de l’ADN d’Innobaix, amb el Metropolis FPLab i el programa Innobus, que es posarà en marxa el pròxim mes de setembre.  

A més, també hi ha previstes diferents iniciatives per ajudar les empreses a fer front als reptes del canvi climàtic i la sostenibilitat. Fruit d’aquest compromís és el Programa Economia Verda, que ofereix suport i acompanyament. Els programes d’innovació social, a més, treballen amb projectes vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible, com el programa Acompanyament Social o la Capacitació Social.  

La dona emprenedora i empresària té el seu propi paper en els programes d’Innobaix, amb la jornada Innodona, i les seves activitats associades, com a màxim exponent. També hi ha un programa específic d’acompanyament a projectes liderats per dones.  

Com a entitat compromesa amb la innovació, no podem deixar de banda que la bretxa digital pot afectar molts negocis i per això existeix el Programa de Creixement i Digitalització, dirigit a pimes i empreses familiars amb processos de treball obsolets.  

Finalment, les activitats troncals d’Innobaix inclouen sessions de networking, esmorzars d’innovació, cicles i conferències específics, com l’Innoday, o sessions d’innovació oberta.  

Totes aquestes propostes van ser aprovades per unanimitat per les persones assistents a l’Assemblea, representant les entitats i empreses que formen part dels nostres òrgans de govern. També es van aprovar els comptes anuals i la memòria 2021. La sessió va acabar amb la felicitació unànime a l’equip gestor, per la feina feta i la riquesa de propostes previstes.