Innobaix i l’agència d’innovació SDLI han organitzat la primera edició de l’Innoday, una jornada per mostrar què és la innovació oberta i com pot beneficiar l’evolució de les empreses del territori, siguin de la mida que siguin. L’activitat central ha estat un taller de cocreació, en el que les persones participants han pogut treballar de manera conjunta i entendre molt millor com s’aplica la innovació en el dia a dia.

Joan Ras ha obert la jornada explicant que la innovació oberta consisteix en aprofitar el coneixement (tant el de dins de l’empresa com l’extern) per construir un nou valor. I en un món que cada cop va més ràpid, “aquesta és l’única estratègia possible”. Per això és tan important l’intercanvi d’idees, que ha estat possible gràcies a la participació de professionals d’empreses i sectors molt diferents.

I és que la innovació no va de tecnologia o d’inversió econòmica, tot i que també poden ser-hi. El veritablement important és aprofitar les oportunitats que es generen. Joan Ras ho exemplifica amb el cas de l’empresa Xerox, que, els anys 70, disposava d’un centre tecnològic amb un grup de brillants enginyers que van crear algunes de les innovacions més importants de la història de la tecnologia, des del ratolí al pdf. Però els responsables de l’empresa no van ser capaços d’entendre que allò era una transformació del mercat informàtic i no ho van tirar endavant. D’altres, com Steve Jobs, sí que hi van veure un futur i ho van aprofitar.

Per afavorir la innovació cal intercanvi, dins d’una xarxa en que cada aportació genera un valor diferent. No veu igual la nostra empresa l’equip intern que un client o usuari. Tothom hi té alguna cosa a dir: professionals, persones emprenedores, experts, agents externs, estudiants, ciutadania, comunitat científica… I és clar que és important mantenir el dia a dia d’allò que fa una empresa, però també és rellevant explorar allò que ve. Joan Ras ho defineix amb la paràbola de la bicicleta: “la roda del davant explora i descobreix nous camins per recórrer, la del darrere s’ocupa de mantenir el rumb, la velocitat, la regularitat”. L’empresa oberta ha de tenir la innovació en el centre de la seva estratègia, però ha d’innovar amb un propòsit, mirant cap al futur, experimentant i pivotant cap a nous camins quan faci falta. Per innovar calen objectius, que poden ser tan senzills o complexos com sigui necessari: fidelització de la clientela, introduir ràpidament un nou producte o servei al mercat, agilitzar processos…

El valor de la xarxa

Per afavorir l’intercanvi d’idees, i aprofitar el valor de la xarxa que es genera des d’Innobaix, durant l’Innoday s’ha fet un taller de cocreació, que ha suposat tot un viatge de la innovació. L’objectiu era cohesionar propostes de valor de diferents empreses i sectors per identificar un repte comú. Treballant en col·laboració, els equips que s’han format han proposat solucions que podrien aportar valor al seu sector, la seva empresa o la societat, en general.

Un equip ha treballat en problemes de salut i s’ha preguntat com connectar tot el talent col·lectiu per donar resposta als problemes de salut mental. I han pensat en la creació d’activitats online per detectar aquests problemes, donant l’oportunitat a les empreses de solucionar-los i, de pas, conèixer millor el seu mercat.

Un altre equip ha estat treballant aspectes de sostenibilitat. Les quatre persones que el formaven venen de sectors tan diversos com l’automoció, la universitat, la salut i els serveis a les persones i tots plegats han estat desenvolupant idees al voltant dels residus que es generen en els entorns laborals i els familiars.

El tercer equip que s’ha format ha treballat sobre el concepte de col·laboració. I s’ha plantejat la creació d’espais on empreses amb afany de lucre puguin col·laborar amb entitats de caire social, amb l’objectiu de trobar punts en comú i definir nous objectius per a la societat.

Per acabar la jornada s’ha convidat els participants a aportar les seves idees sobre el futur d’Innobaix. L’entitat ha estat definida com un espai de creixement empresarial, una eina de connexió bàsica i una entitat transformadora social. Hi ha qui confia que és el lloc on naixeran multitud de noves empreses i un espai imprescindible per a cohesionar tots els àmbits existents i els que encara estan per venir.

Amb el suport de: