L’Acceleradora Empresarial d’Innobaix és una forma de fer néixer i fer créixer negocis. En un entorn on l’emprenedoria gairebé sempre produeix microempresa, amb aquest programa volem obtenir un resultat qualitatiu i millorar l’eficiència en generar projectes empresarials de més dimensió.

Accelerem petites i mitjanes empreses a través de la innovació empresarial en tots els seus àmbits, en la creació d’ecosistemes de networking i en l’acompanyament en la cerca de recursos econòmics. També s’estudia com implementar metodologies innovadores per respondre a tots reptes als que s’enfronta l’empresa.

Procés

El Programa té una durada de 9 mesos i ofereix diferents serveis a les empreses participants.

 • Suport per part d’un tècnic especialista en el procés de gestió, disseny i implementació del model de creixement
 • Accés a mentors, empresaris i directius per contrastar decisions estratègiques per l’empresa
 • Activitats de networking
 • Suport en la cerca de finançament
 • Ajuda a la internacionalització

Objectius

L’objectiu del projecte és crear o enfortir empreses d’impacte en el territori de la ma de diferents empresaris treballant conjuntament i aprofitant els diferents coneixements que atresoren per atacar projectes innovadors.

 • Incrementar l’ activitat econòmica
 • Coordinar la relació entre el públic i el privat.
 • Saber compartir i no només competir
 • Innovació empresarial.
 • Activar talent resident
 • Oportunitat per proximitat
 • Activar el creixement endògen

Criteris de selecció

 • Capacitat de creació de llocs de treball

 • Empresa amb producte o servei innovador

 • Empresa amb capacitat d’internacionalització

 • Empresa industrial vs Serveis

 • Empresa amb vocació de creixement

 • Capacitat de comunicació de la persona que la lidera

 • Empreses amb seu al Baix Llobregat i L’Hospitalet

 • Empreses sostenibles

 • Projectes amb projecció social

 • Start Ups

Amb el suport de: