Heart Track és un projecte que pot ajudar a millorar la mortalitat per cardiopatia isquèmica gràcies a un dispositiu que redueix el temps de resposta davant d’una emergència. El projecte ha passat pel pla d’Emprenedoria Corporativa d’Innobaix, que ha propiciat el contacte amb l’empresa Bayer i la participació al programa Grants4Apps.