BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//Innobaix - ECPv5.6.0//NONSGML v1.0//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH X-WR-CALNAME:Innobaix X-ORIGINAL-URL:https://www.innobaix.cat X-WR-CALDESC:Eventos para Innobaix BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Madrid BEGIN:DAYLIGHT TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 TZNAME:CEST DTSTART:20210328T010000 END:DAYLIGHT BEGIN:STANDARD TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 TZNAME:CET DTSTART:20211031T010000 END:STANDARD END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT DTSTART;VALUE=DATE:20210501 DTEND;VALUE=DATE:20211101 DTSTAMP:20210614T035101 CREATED:20210406T111054Z LAST-MODIFIED:20210512T090708Z UID:4413-1619827200-1635724799@www.innobaix.cat SUMMARY:Acompanyament X la reactivació econòmica DESCRIPTION:Assessorament personalitzat per a empreses que estiguin patint per la seva sostenibilitat. El mentoratge ajuda les empreses a conèixer-se millor\, a acceptar la pròpia realitat i a trobar solucions de futur a través de la innovació empresarial\, la creació d’ecosistemes de networking i l’acompanyament en la cerca de recursos econòmics.\n  \n\nAcompanyament per part d’especialistes en processos de gestió\, disseny i implementació de models de creixement de projectes empresarials.\nTotal: 90h. a repartir entre les empreses participants. El temps dedicat dependrà de cada projecte.\n\n  \nLes empreses interessades han de sol·licitar el servei a través del formulari d’inscripció. Una vegada rebut\, des d’Innobaix ens posarem en contacte per solicitar-los informació detallada dels projectes pels quals volen rebre aquest acompanyament\, i donat que la borsa d’hores és limitada\, es farà una selecció dels candidats que més s’ajustin al programa d’acompanyament.\nData límit d’inscripció: 15 de juny o fins exhaurir la borsa de 90 hores prevista.\n  \n* Amb el suport de:\n\n\n* Cost aproximat per 15h d’assessorament: 1520€. Gràcies al suport de l’AMB i la Diputació de Barcelona és gratuït per les persones participants. URL:https://www.innobaix.cat/esdeveniment/acompanyament-x-la-reactivacio-economica/ CATEGORIES:Activitats,Programes d'acompanyament ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.innobaix.cat/wp-content/uploads/2021/04/X-cua_avio-x-reactivacio-economica.jpg END:VEVENT END:VCALENDAR