Carregant Esdeveniments

Assessorament personalitzat per a empreses de naturalesa social amb un projecte de creixement d’impacte en la societat i que estiguin patint per la seva sostenibilitat. El programa les ajuda a conèixer millor la pròpia realitat i a trobar solucions de futur.

Acompanyament per part d’especialistes en processos de gestió, disseny i implementació de models de creixement de projectes empresarials.
Total: 90h. a repartir entre les empreses participants. El temps dedicat dependrà de cada projecte.

 

Les empreses interessades han de sol·licitar el servei a través del formulari d’inscripció. Una vegada rebut, des d’Innobaix ens posarem en contacte per solicitar-los informació detallada dels projectes pels quals volen rebre aquest acompanyament, i donat que la borsa d’hores és limitada, es farà una selecció dels candidats que més s’ajustin al programa d’acompanyament.

 

*Promogut i finançat per:

* Cost aproximat per 15h d’assessorament: 1520€. Gràcies al suport de l’AMB és gratuït per les persones participants.