President: Luis Bahamonde Falcón representant a PIMEC.
Vicepresident: Joaquim Balsera Garcia, President del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Vocals representants d’ens públics: l’Alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Sra. Núria Marin Martínez, l’Alcalde de El Prat de Llobregat Sr. Luis Tejedor Ballesteros, l’Alcaldessa d’Esplugues, Sra. Pilar Díaz Romero, l’Alcalde de Viladecans, Sr. Carles Ruiz Novella i el Regidor de Promoció Econòmica de Martorell Sr. Lluis Amat Ferrer.
Vocals representants d’entitats: Xavier Juanto Cusiné, Secretari Comarcal de UGT, Toni Mora Nuñez, Secretari General de CCOO Baix Llobregat,  Javier González Abad, Director del Citilab, Enric Fossas Colet, Universitat Politècnica de Catalunya, Manuel Rosillo, AEBALL.
Vocals representants de les empreses: Bayer Hispania, SL, Sr. Antonio Sáez Casas, DAMM, SA Sr. Enric Crous Millet, Naeko Logístics, SA, Sr. Xavier Roma Manresa, Roca Sanitario, SA, Sr. Pedro Paredes Navarro, Solvay Ibérica, SL (Hispavic Europa, SL), Sr.José Antonio Arévalo Alejandre, Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA, Sr. Marc Pons Criado, Sr. Ecocat, SL, Sr. Joan Martí Callau, Scheneider Eléctric España, SA, Sr. Paulo Manuel de Martos Pereira Santos,  Avant Grup, SL, Sr. Rafael Zarza López, Empitel, SL, Sr. Juan Carlos Moreno Díaz.