El projecte MetròpolisFPlab neix el curs escolar 2018-2019 com a fusió de tres projectes d’innovació educativa: l’Innolab d’Innobaix, Port Innova del Port de Barcelona i el programa del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Es fa amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Fundació BCN Formació Professional.  L’objectiu és posar en contacte centres educatius de Formació Professional i empreses per generar oportunitats laborals als joves. Per això es treballa la innovació amb projectes i situacions reals. Les empreses participants plantegen reptes als participants, que responen amb idees i projectes innovadors.

Els números de MetròpolisFPLab

0
Municipis
0
Centres d’FP
0
Reptes
0
Alumnes
0
Idees
0
Equips finalistes

Els números de l’Innolab (2014-2018)

0
Edicions
0
Reptes
0
Estudiants
0
Idees

Objectius

 • Generar idees i projectes innovadors.
 • Augmentar la competitivitat de les empreses.
 • Estimular les competències educatives i socials del segle XXI.
 • Millorar la transferència de valor entre els centres d’FP i les empreses.
 • Fer aflorar les potencialitats de l’alumnat i millorar-ne l’ocupabilitat.
 • Fer xarxa entre els centres, les empreses i les entitats participants.

Fases del projecte

Reptes

 • Tallers amb empreses, tutors i entitats.
 • Es defineixen reptes interns i territorials per generar noves oportunitats.
 • Es comparteixen experiències i eines d’innovació.

Creativitat

 • Tallers de creativitat i resolució de problemes amb els alumnes
 • Visites d’aprenentatge dels estudiants i tutors a les empreses i entitats.
 • Construir prototips de les idees

Prototipatge

 • Els alumnes passen de la idea al model de negoci
 • Els estudiants reben el suport i la motivació de mentors experts.
 • S’organitza un esdeveniment obert a la ciutadania per visibilitzar els projectes.

Acceleració

 • Programa d’acompanyament empresarial dels projectes.
 • Experiència real d’emprenedoria per els estudiants.
 • Possibilitat per les empreses i entitats d’apadrinar un projecte.

Amb el suport de: