Innobaix és l’Agència per a la Innovació i el Coneixement del Baix Llobregat i L’Hospitalet

Som una associació sense ànim de lucre, amb número de registre d’entitat 42165, creada l’any 2009 per impulsar i enfortir la capacitat d’innovació de les empreses i les institucions. Reunim el talent, el coneixement i la capacitat de crear aliances per impulsar el creixement de nous projectes empresarials. Fomentem la creació, treballem per educar noves persones emprenedores i promovem la innovació en tots els sectors. Tot plegat amb la finalitat última d’elevar la competitivitat de les empreses del Baix Llobregat i L’Hospitalet.

Objectius

  1. Fomentar la innovació a les empreses de manera col·laborativa. Donem suport als processos d'innovació i de creació de nous productes i serveis.
  2. Detectar projectes d'innovació i potenciar el creixement i la millora de projectes empresarials
  3. Connectar els nostres socis a una Xarxa de Negocis i assistir-los en el desenvolupament d'aliances i en la recerca de partners de valor afegit. Facilitem l'accés al finançament públic i privat.
  4. Proporcionar accés a serveis professionals de suport i eines a les empreses.
  5. Promoure la innovació i la creativitat en tots els àmbits de la vida, especialment en diferents etapes de l'educació.

La nostra missió

Ajudar al creixement de l'empresa donant suport als seus processos d'innovació i de creació de nous productes i serveis, trobant-los partners de valor afegit, ajudant-los a millorar el seu pla de negoci, i facilitant l'accés a la inversió i al finançament públic i privat.

Innobaix, impulsa la posada en marxa d'empreses innovadores donant suport al llançament d'idees i processos innovadors al mercat, per fomentar la competitivitat.

Innobaix regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts