Constitució Consell FP_1_1280x720_notiEl Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat ja és una realitat. L’entitat neix amb l’objectiu de millorar la competitivitat de les empreses, revaloritzar la formació professional i vetllar per la igualtat d’oportunitats a la comarca, amb la participació de les administracions públiques, els principals agents socials i econòmics i la comunitat educativa del Baix Llobregat.

La constitució del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat suposa la culminació de molts mesos de treball. El nou òrgan aposta per potenciar i valoritzar la Formació Professional, la Formació Continua i la Formació Ocupacional a la comarca, que han de ser l’eix prioritari per millorar i articular un sistema integral de formació pel treball.

Les empreses hauran de fer un esforç per reciclar la seva plantilla i hi haurà persones que es veuran expulsades del mercat de treball, i d’aquí que calgui posar l’accent en la formació. Ho ha dit Joan Miquel Hernández Gascón, Cap de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial de la Direcció General d’Indústria, durant l’acte de constitució del Consell.

El Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat farà possible l’ajust entre la formació professional i les necessitats de les empreses del territori. Així es podran dissenyar de manera més precisa les accions formatives i les tasques d’orientació dels joves. La intenció és posar en valor l’oferta formativa que hi ha a la comarca i apropar-la a la ciutadania, pensant sobretot en els col·lectius amb més problemes d’abandonament escolar. El nou òrgan analitzarà el mercat de treball i les necessitats professionals per trobar solucions que s’adaptin a les tendències de cada sector. A més, impulsarà la formació professional dual per adaptar-la a noves families professionals.

El nou ens està format per entitats públiques i privades, representades en el Ple. Innobaix en forma part des del primer moment juntament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, els 17 ajuntaments que ofereixen estudis de FP, els sindicats Comissions Obreres i UGT, organitzacions empresarials com Aeball o Pimec i associacions com la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya. També hi ha representants de la Diputació de Barcelona, del Departament d’Ensenyament, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat, de la Cambra de Comerç, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i de la Universitat Politècnica de Catalunya de Castelldefels.