La paraula innovació és una de les més utilitzades en l’àmbit professional. Sembla que és una eina imprescindible perquè els projectes avancin, però no tothom sap com aplicar-la correctament. De la ma d’Ànima strategic consulting, hem celebrat una sessió amb representants d’ajuntaments del territori per animar-los a innovar a través del mètode Design Thinking.

La innovació no és fruit de la casualitat ni de la inspiració. Tampoc no és exclusiva de persones amb una sensibilitat especial per a les novetats. Per a innovar cal mètode i un dels més habituals és el conegut com a Design Thinking, que es fonamenta en la detecció de problemes o necessitats en clients, usuaris o consumidors. Amb aquest exercici podem trobar noves oportunitats que ens ajudin a aportar valor en el nostre entorn.

Les 5 fases del Design Thinking
  1. El primer punt passa per analitzar la nostra audiència i identificar allò que necessita o preocupa.
  2. Un cop identificada la necessitat és important enfocar-la cap al nostre àmbit d’actuació.
  3. I arriba el moment de les idees. Cal generar el màxim nombre d’idees, per poder descartar les més bàsiques o les que no siguin viables. Per fer-ho, també hi ha moltes tècniques, la més coneguda de les quals és el Brainstorming.
  4. Un cop tenim la idea clara cal posar-la a la pràctica. No de manera definitiva sino només amb un prototip que ens serveixi de test.
  5. I amb aquest prototip a la ma podem demanar opinió a les persones destinatàries del projecte. Si el troben adequat serà el moment de fer-lo realitat. Si no, encara som a temps de fer-hi canvis.

Durant tot un matí, les persones assistents a la jornada van poder conèixer algunes de les tècniques que s’apliquen a cada fase i les van posar en pràctica amb projectes del seu dia a dia.